Türkiye'ye girişte PCR testi istenmeyen Ülkeler Bildirisi

29.04.2021,

1 Haziran 2021 Güncelleme

01 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türkiye Koronavirüs (COVID-19) Uçuş ve Seyahat Uygulamaları regülasyonları:

Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka' dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. Günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.

Birleşik Krallık (İngiltere), İran, Mısır ve Singapur' dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

Yukarıda belirtilen ülkeler dışında, diğer ülkelerden ülkemize giriş yapacak yolcular için girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu yolcular için ülkemize girişlerde belirtilen kurallara göre aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, ülkeye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

Uçuş mürettebatı, gemi adamları ve tır şoförleri yukarıdaki uygulamalardan muaftır.

İkinci maddede sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.

Kaynak: https://www.vikingturizm.com.tr/blog/corona-virusu-karari-negatif-test-zorunlu-oldu


31 Mayıs 2021 Güncelleme

Türkiye varışlı seyahatlerde uygulanmakta olan mevcut PCR test gerekliliği, yetkili otoritelerin aldığı karar doğrultusunda, 03 Haziran 2021, Saat: 21:00 GMT' ye kadar uzatılmıştır.

15 Mayıs 2021 Güncelleme

Resmi otoritelerce yapılan bilgilendirmelere istinaden, 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir.29 Nisan 2021

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 149 sayılı ve Türkiye'ye Girişte PCR Testi İstenmeyecek Ülkeler düzelemesi açıklandı:

Buna göre ; 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmeyeceği bildirilmiştir.