Avrupa Ülkelerine Girişte PCR Testi ve Karantina Uygulamaları

06.02.2021,

Değerli Sonfiyat.com yolcuları

Avrupa bölgesi için hazırladığımız PCR gereklilikleri ve KARANTINA uygulamalarını tablo olarak hazırladık. Lütfen biletinizi almadan önce yardim@sonfiyat.com dan son durumu seyahat danışmanlarımız ile kontrol ediniz. Ayrıca https://www.iatatravelcentre.com/world.php linkinde detay bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

ÜLKEAÇIKLAMA
ALMANYA

Almanya PCR Testi İster. Karatina istemez

10 günlük karantinaya zorunluluğu vardır. Karantinan sürerken 5. gündet est yapılması sonucu negatif sonuçta karantinadan önce çıkılabilir. Riskli bölgelerden Almanya'ya gelenler en geç 48 saat içinde negatif bir test sonucu göstermeliler. Pandemi etkisinin çok olduğu alanlardan (eşik 100 bin / 200 enfeksiyon) gelen yolcuların negatif test bilgilerini ülkeye giriş yapmadan önce belgelendirmeleri gereklidir.

Mutasyona uğramış covid-19 vakalarının görüldüğü ülkeler detaylı takip edilmekte Birleşik Krallık, İrlanda ve Güney Afrika bu ülkeler arasındadır. Buralara  seyahat edecek kişilerin yolculuktan en erken 12 saat önce test yaptırmaları şartı bulunmaktadır. mutasyonlu virüs ülkelerine ülkelere (Birleşik Krallık, İrlanda ve Güney Afrika) Brezilya da eklenmiştir.
ANDORRA

PCR Testi istenir, karantina istenmez.

Andorra ya varişta üç gece veya daha fazla kalacak 6 yaş üzeri ziyaretçilerin , son 72 saat içinde alınmış negatif  PCR veya TMA testi göstermeleri gereklidirsunmasının zorunlu hale getirilmiştir.

AVUSTURYA

Avusturya için PCR Testi gereklidir.. Karatina uygulmasıda istenir.

Avusturya’ya seyahat edenler 10 gün karantinaya uygulamasına girmek zorunda olup. Türkiye'den Avusturya'ya gidenlerde bu uygulamaya tabiidir. Karantinanın 5. gününde yapılacak kontrol testi ile negatif sonuç alınırsa karaqtina erken sonlandırılabilir. Test masrafları kişiye aittir.

www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/Pre-travel-clearance.html adresinden dety bilgi alınabilir ve kayıt olunmalıdır.

BELÇİKA

Belçika PCR Testi İster. Karatina uygulamasıda ister.

Belçika’ya gelen ve oturma izni bulunmayan seyahat edenlerin seyahat öncesi  negatif PCR testine ilave olarak, varışlarında da PCR testi istenir. Ayrıca Belçika'ya gelen yolcular 10 gün karantinaya uygulamasına tabii olup,  7. günün sonunda PCR Testi yaptıp negatif sonuçlu ise karantina süresi bitebilir.

Ayırca İngiltere, Güney Afrika ve Latin Amerika’dan Belçika’ya seyahat edenlerin karatina süreleri aynı olup 1. Ve 7. gününde PCR testi yaptırmaları istenmektedir.

Belçika’ya seyahat eden tüm kişilerin bir “taahhüt belgesine (declaration sur l’honneur)” sahip olması gerekmektedir. 

İNGİLTERE

(BİRLEŞİK KRALLIK)

İngiltere seyahateleri için PCR Testi gereklidir.İngiltere'ye girişte karatina uygulaması vardır.

İngiltere'ye tüm gemi, tren ve uçak ile seyahat edenler 72 saat öncesine kadar bulundukları ülkede koronavirüs testi yaptırmaları gerekmektedir. Test sonucu farketmeksizin seyahat koridorları listesi oluşturulan ülkeler dışından giriş yapan seyahate edenlere  yönelik 10 günlük uygulaması vardır.

Ancak  Covid-19’un birden çeşidinin görülmesi ile hızlı vaka artışları üzerine, tüm seyahat koridorları 18 Ocak 2021 itibarıyla askıya alınmıştır. Ülkemiz'de İngiltere'den ziyratçi kabul edilmemekle beraber, gelen yoluculara yönelik uçuş kısıtlaması vardır.

BULGARİSTAN 

Bulgaristan'a gitmek için PCR Testi gereklidir. Bulgaristan'da karatina uygulaması yoktur.

Bulgaristan'a Seyahat izni olan ülkelerden gelen kişiler En fazla 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gereklidir.  PCR testi ibraz etmeyenler, Bulgaristan vatandaşları ve  oturum izni olanların 10 günlük karantinaya (ev izolasyonu) tabidirler.

Bulgaristan'ı transit geçişlerde  PCR testi ibraz edilmesi gerekli değildir.

ÇEKYA

Çekya seyhatlerinde PCR Testi İstenir. Karatina uygulaması yoktur.

Çekya’ya seyahat edenlerin Çekya'ya varış öncesi "Public Health Passanger Locator Form"

doldurulması gerekmektedir, Çekya'ya giriş tarihinden itibaren 5 gün içinde yerel

hijyen birimlerine Çekya'da yapılmış PCR testi sunulmalıdır. 

Ülkeler kategori olarak 4 renge ayrılmıştır.

Yeşil:

Avustralya, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Vatikan şehri

Turuncu:

Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, Norveç

Kırmızı:

Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Polonya, Avusturya, Romanya, Almanya, İsveç, İsviçre, Azor adaları, Madeira, Kanarya Adaları.

Bu renk kategorisne göre kurallar uygulanmaktadır. Tablo için: https://www.vikingturizm.com.tr/covid-19/cek-cumhuriyetine-giris-kosullar-pcr-test

Seyahat öncesi doldurulması gereken  online sağlık formu linki: https://plf.uzis.cz/

Çek cumhuriyetine turistik seyahat yapılamamakta sadece sağlık, iş ve ailevi nedenler ve geçerli sebepler için izin verilmektedir.

DANIMARKA

Danimarka seyahatlerinde PCR Testi İstenir. Danimarka'da Karatina uygulaması vardır.

Danimarka'ya seyahat için geçerli bir gerekçesi bulunmayanlar ile Seyahat öncesi  en fazla 24 saat önce yaptırılmış negatif Covid-19 sonuçlu kişiler ülkeye alınmamaktadır.

ESTONYA

Estonya PCR Testi İster. Estonya'da Karatina uygulması yapılır.

Estonya'ya gelmeden en fazla 72 saat önce test yapılmalıdır. Varış sonrası ilk testten en az altı gün bir Covid-19 PCR testi daha istenir. İki test sonuc negatif ise 10 günlük karantinadan muaf olunur.

gelmeden önce test yapılmamışsa varış Estonya'da test yapılır.

Yüksek bulaşma oranına sahip ülkelerden gelenler karantinaya tabidirler.

FİNLANDİYA

Finlandiya PCR Testi İster. Karatina uygulaması vardır.

72 saat içinde yapılmış PCR Testi istenir. 10 günlük gönüllü karantina önerilir.

Finlandiya devleti Finlandiya'ya geldikten sonra gönüllü olarak  iki PCR testi önerir.

(ilki havalimanında veya limanda, ikincisi ise, en erken 72 saat içinde ikâmet edilen yerde) Buna göre test sonmuçları negatif çıkarsa izolasyon süresi kısalabileceğini belirtmiştir.

FRANSA

Fransa seyahatlerinde PCR Testi İstenir. Fransa'da karatina gerekliliği yoktur.

 72 saat önce yaptırmış oldukları negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri zorunluluğu getirilmiş olup, negatif sonuçlu PCR testini ibraz edemeyen yolcuların uçağa alınmayacakları anlaşılmaktadır. Ayrıca bu kişilerin ülkeye girişlerinin ardından kendilerini gönüllü olarak 7 gün izole etmeleri ve bu sürenin sonunda yeniden test yaptırmaları beklenmektedir.

HIRVATISTAN

Hırvatistan seyahtlerinde PCR Testi İstenir. Karatina gerekliliği yoktur.

Hırvat veya diğer ülke vatandaşlarına dönüşlerinde herhangi bir karantina/öz izolasyon zorunluluğu yoktur.  PCR testi ibrazı istenmektedir. Acil kişisel/ailevi gerekçeler, ticari nedenler veya diğer ekonomik çıkarlarla seyahat edenler ile gemi adamları için PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır

HOLLANDA

Hollanda PCR Testi İster. Hollan'daya varışta karatina uygulaması vardır.

çifte negatif test ibrazı zorunluluğu vardır 72 saat içinde yaptırılmış olmalıdır. Yüksek riskli bölgelerden hava veya deniz yoluyla Hollanda'ya seyahat etmek isteyen tüm yolcuların, ilave olarak uçağa veya gemiye binişten önceki dört saat içinde yapılmış, negatif COVID-19 hızlı test sonucu sunmalarının gerekmektedir.

İRLANDA

İrlanda PCR Testi İster. Griş sonrası karatina istenir.

İrlanda’ya gelecek 6 yaş üstü tüm yolcuların  İrlanda’ya varışlarından önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Negatif PCR test sonucu bulunmayan yolcular  kendi evlerinde veya otellerde 14 günlük karantinaya tabidir. 

İSPANYA

İspanya'ya gitmek için PCR Testi gereklidir. Karatina gerekliliği yoktur.

Ülkeye girişlerde son 72 saat içinde yapılmış PCR ya da TMA testi negatif sonucu belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İSVEÇ

İsveç için PCR Testi ve Karatina gerekliliği yoktur.

Semptom gösterenler evde karantinada olmalıdırlar.

İSVİÇRE

İsviçre için PCR Testi  Karatina gerekliliği yoktur.

İTALYA

İtalya seyahtlerinde PCR Testi İstemez. Karantina uygulaması vardır.

Bazı turistik bölgelerde PCR testi ile ateş ölçüm uygulamaları yapılmaktadır.

Varışta 14 gün ev karatinası mecburidir.

İZLANDA

PCR Testi İstenir. Karatina uygulaması vardır.

Ülkeye girişte PCR testi yapılır.

İlk testin ardından 5-6 günlük karantina süresi sonrası   ikinci bir test daha yapılmaktadır.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahti için PCR Testi İstenir. Karatina uygulaması vardır.

10 gün karantina uygulaması vardır. PCR negatif testi varıştan en son 3 gün önce alınmış olmalıdır.KArantina bitiminde tekrar yapılır.

Covid geçiren kişiler son testleri 14 gün sonra  negatife dönmüşse seyahat edebilirler.

LETONYA

PCR Testi İstenir. Karatina uygulaması vardır.

Karantina süresi evde 10 gündür.

LİTVANYA

PCR Testi gerekli değildir. Karantina uygulaması evde olmak suretiyle vardır.

Ülkemizde yapılan testlerin sonucu kabul edilmemektedir. Litvanya test merkezlerinde yapılmaktadır. Karantina süresi 10 gündür. VArışta kamu sağlığı merkezine kayıt olunmalıdır. KArantina evde geçirilmektedir.

Güncel bilgiyi uçak bileti almadan kontrol ediniz.

LÜXEMBURG

PCR Testi İstenir. Karatina uygulaması yoktur.

Seyahate başlamadan  son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi uçuş öncesi sunulması gereklidir.

MACARISTAN

Macaristan seyahtlerinde PCR Testi İstenir. Macaristan'da Karatina uygulaması yoktur.

İş ve ekonomi amaçalı seyahat ise ve Covid-19 belirtileri ve hastalığı taşımıyorsanız kısıtlama olmadan seyahat edilebilir. 6 ay içinde covid-169 rahatsızlığı geçirilmişse bunu anlatan sağlık raporu ile ilave şart aranmadan seyahat edilebilir. 

Negatif PCR testi ibraz edilir karantinadan muaf olunabilir. PCR negatif test ibraz edilmezse 10 gün ev karantinası mecburidir.

MALTA

Malta PCR Testi İster. Karatina uygulaması yoktur

PCR Testi seyahat öncesi 72 saat öncesi alınmalıdır.

NORVEÇ

Norveç PCR Testi İster. Karatina uygulaması vardır.

PCR testinin negatif sonuçlusu ibraz edilerek ülkeye girilebilir. Varış sonrası 3 ve 7nci, günlerde test yapılır veikiside negatif olursa karantina sona erer. test yaptırmayanlar 10 günlük karantina yaşamak zorundadır. Karantinalar otellerde yaşanır.

POLONYA

Polonya seyhatlerinde PCR Testi gerekli değildir. Karatina uygulaması vardır.

Karantina süresi 10 gündür.

PORTEKİZ

Porteki'e gitmek için PCR Testi yaptırılmalıdır.. Karatina uygulaması yoktur.

Uçuş öncesi 72 saat evvel alınmış bir PCR negatif testi gereklidir.

ROMANYARomanya'nın PCR Testi İsteği ve karantina uygulaması yoktur.
SAN MARİNO

PCR Testi İstenir. Karatina uygulaması vardır.

Seyahat öncesi San Marino Dışişleri Bakanlığı'nın viaggiareinformati@esteri.sm e-posta adresine bilgi verilmeli ve bildirim yapılmalıdır. Uçuş öncesi  48 saat içinde yaptırılmış PCR testi istenmektedir.

SLOVAKYA

PCR Testi gerekli değildir. Karantina uygulaması vardır.

Ülkeye girişte  http://korona.gov.sk/ehranica web sayfası üzerinden kayıt yapılması gereklidir.

Karantina süresi 10 gündür. 5nci günde test yapılı rve negatifse erken bitebilir.

SLOVENYA

Slovenya seyahtlerde PCR Testi İster. Karatina uygulaması yoktur

Negatif PCR testi son 48 saat içinde alınmışsa10 günlük karantinadan muaf olunabilir.

VATİKAN

PCR Testi gerekli değildir. Karantina uygulaması vardır.

120 günü aşan seyahatelerde 14 günlük karantina uygulanır

YUNANİSTAN

Yunanistan'a gitmek için PCR Testi İstenir. Karatina uygulaması vardır.

Seyahat öncesi  72 saat içinde, seyahate başlamadan  PCR testi yapılmalıdır.Seyahat öncesi en az 24 saat https://travel.gov.gr adresi üzerinden Yunanistan’daki temas bilgilerinide verek yolcu bilgi formunu doldurulmalıdır. Uçuşlar yapılmamaktadır.
Karantina süresi 7 gündür.